Sürdürülebilirlik

BANK ASYA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Bank Asya'nın Sürdürülebilirlik Politikası aşağıda belirtilen konu başlıkları altında paydaşlarına, müşterilerine, çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını içermektedir.

Kurumsal Yönetim

Bank Asya, tüm bankacılık faaliyetlerini her biri açık bir şekilde tanımlanmış süreç, görev ve sorumluluklar üzerinden yürütür.

Bank Asya, paydaşlarına, müşterilerine, çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı güvenilir, sorumlu, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf olmayı amaçlar.

Bank Asya, "pay sahipleri", "kamuyu aydınlatma ve şeffaflık", "menfaat sahipleri" ve "yönetim kurulu" ana konularını içeren "Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi" raporu hazırlatmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve derecelendirme notu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca Bank Asya internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Bank Asya, toplumsal faydayı artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeyi ve sponsorlukları desteklemeyi hedefler.

Çevre

Bank Asya, kredi değerlendirme süreçlerinde çevresel duyarlılığını göz önünde bulundurur.

Bank Asya, bankacılık faaliyetlerinde kaynakların etkin kullanılmasını göz önünde bulundurur ve çevreye olan etkisini en az düzeyde tutmayı hedefler. Bu doğrultuda Banka çalışanlarını düzenli eğitimler ve banka içi duyurularla bilgilendirir.

Çalışanlarla İlişkiler

Bank Asya, etkin insan kaynakları politikası ile birlikte aşağıdaki kriterler doğrultusunda çalışanlarıyla ilişkilerini yürütür:

  • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
  • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
  • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak
  • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
  • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
  • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek
  • Açık iletişim ortamı sağlamak
  • Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

Müşterilerle İlişkiler

Bank Asya, müşterilerine en güvenilir, en hızlı ve en sağlıklı hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

Şubesiz Kanallarımız